Døgnvakt 93043650

 Gravferd 

En gravferd omhandler alt fra dødsfallet skjer, til etter seremonier og eventuell urnenedsettelse.

Mange valg må tas, mange meldinger og bestillinger ordnes osv..

Vi i begravelsesbyrået har utdannelse og lang erfaring i å hjelpe, veilede og ordne alt dette for dere pårørende. I vår samtale med dere går vi grundig igjennom alt som må ordnes og blir i fellesskap enige om hvem som gjør hva.

Vi kommer gjerne hjem til dere for samtale. (Uten ekstra kostnad for dere)

I samtalen med oss trenger vi at dere har med alle personopplysninger om avdøde, evt. ektefelle/samboer/partner og alle arvinger. Vi veileder dere igjennom og forsøker å få gravferden både til å gjenspeile avdøde og tilfredsstille pårørendes ønsker.

Klikk dere inn i menyen under Gravferd og les mer utfyllende om de enkelte ting.

Som medlem av Virke Gravferd er vi forpliktet på service, kvalitet, etiske regler og standard for god gravferdsskikk.

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no