Døgnvakt 93043650

Ventetegn

Da det både bør, og skal, gå 3 - 6 mnd etter begravelsen før man kan sette opp gravstein velger de aller fleste å sette opp et ventetegn på graven.

Bildet til venstre viser en oversikt over hvilke ventetegn som er tilgjengelig på markedet i dag.

De aller fleste velger et hvitt kors med navneplate. På navneplaten graverer vi inn avdødes navn, fødselsdato og dødsdato.

Foto: Asker Produkt.

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no