Døgnvakt 93043650

Midtfylket 

Midtfylket Begravelsesbyrå AS ønsker som navnet tilsier å være det lokale begravelsesbyrået i Midtfylket.

Dvs. kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.

Vi har kontorer/møterom på følgende steder:
(Vi kommer også gjerne hjem for konferanse, ( dette medfører ingen ekstra kostnader)
Olberg 3, 3536 Noresund
Prestfoss Hagesenter, 3350 Prestfoss (Brynslund)


Kongsberg/Numedal

Begravelsesbyrået ble startet 1. februar 1985 under navnet Bjørnsrud Begravelsesbyrå. De første årene var kontoret hjemme i Flesberg.

Driften i byrået utviklet seg raskt. Byrået fikk fort kunder også fra Kongsbergdistriktet. Kontor ble åpnet i 17. mai gata 4 i 1996.

I 2007 flyttet jeg fra Flesberg til Vikersund. Det ble da naturlig å ta med seg byrået på flyttelasset. Derfor har byrået ikke betjent kontor i Kongsberg lenger.

Men i dag får jo det meste av kontoret plass på en liten bærbar pc og vi reiser derfor gjerne ut, og hjem, til våre kunder.

 

Kirkevollens Eftf

1. juni 2014 overtok vi driften av Kirkevollen's Begravelsesbyrå på Rødberg.
Vi ønsker at byrået fremdeles skal være det lokale begravelsesbyrået i Nore og Uvdal.

Nå ble ikke oppstarten som den skulle i Nore og Uvdal. Gulbrand Kirkevollen, som skulle være med oss videre i byrået, gikk plutselig og så alt for tidlig bort. Derfor har vi organisert det slik at bil, kister og utstyr står på Rødberg og vi har fått med oss Torill Karlsrud som byråmedarbeider i Kirkevollen's Eftf. Vi har døgnvakt her som overalt ellers.

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no