Døgnvakt 93043650

Urnenedsettelse

En urne skal settes i grav senest 6 mnd. etter kremasjon.

Pårørende har anledning til å være til stede ved en urnenedsettelse.

I samtalen med begravelsesbyrået vil de pårørende bli spurt om de ønsker å være tilstede ved urnenedsettelsen. Begravelsesbyrået gir beskjed til den lokale gravferdsmyndighet om pårørende ønsker å være tilstede eller ikke.

Ønsker pårørende å være tilstede ved urnenedsettelsen så blir de enten kontaktet av den lokale gravferdsmyndigheten, eller får et telefonnummer å henvende seg til selv. Hva som er rutine varierer fra kommune til kommune. Gjeldende praksis i kommunene sitter begravelsesbyrået på kunnskapen om.

 

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no