Døgnvakt 93043650

Et dødsfall kommer ofte uventet og mange har ikke vært ansvarlig for å gjennomføre en gravferd tidligere. På disse undersidene har vi samlet informasjon om hvordan man planlegger og gjennomfører en gravferd.

Du kan for eksempel finne informasjon om hvordan du offisielt melder fra til myndighetene om et dødsfall. Du finner informasjon om hvordan man annonserer et dødsfall og ikke minst har vi lagt ved forslag til en del sanger og dikt som kan brukes i seremonien.

 

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no