Døgnvakt 93043650

Offentlige meldinger

Disse offentlige kontorene får meldig om dødsfall oversendt fra begravelsesbyrået:

NAV (Folkeregister og trygdekontor)

Tingretten (Vi sender første melding til tingretten. Pårørende må selv henvende seg til tingretten for videre informasjon. Kan vente til etter begravelsen)

Kirkegårdsmyndighet (Kirkeverge/gravere)

Menighetskontor (Prest, organist og kirketjener)

Ikke kirkelig (Melde ønsket trossamfunn, Human-Etisk, osv. ordne talere og musikere)

 

Pårørende må selv varsle (dersom nødvendig) : Arbeidsgiver, fagforening, pensjonskasse, post, bank, forsikringsselskap, boligselskap, utleier, biltilsynet, strømleverandør, nettleverandør, kabel-tv selskap, telefonselsap, fastlee, tannlege, hjelpemiddelsenralen, avisabonnement og eventuelle andre instanser avdøde er registret hos.

 

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no